Biografi 
/ Biography 

Peter Stridsberg f. 1994 i Göteborg. Bor och verksam i Lund.Han tog sin masterexamen vid Konsthögskolan vid  Umeå universitet 2019.

 

Stridsberg strävar efter att tydliggöra och utvidga gränslandet mellan människan, naturen och scenen.

Med det enkla och subtila arbetar han praktiskt och scenografiskt i stor skala med att undersöka och förstå hur världen ser ut omkring oss. Genom att bryta ner den och bygga upp den på nytt skapas en fiktiv bild, ett fotografi . Med ett tidlöst perspektiv synliggörs vår existens och nyfikenhet inför illusionen. 

/ Peter Stridsberg born. 1994 in Gothenburg.  

Lives and work in Lund, Sweden. He received his master’s

degree at the  Art Academy at Umeå university in 2019. 

 

Stridsberg strives to clarify and expand the borderland between man, nature and the stage. With the simple and subtle, he works practically and scenographically on a large scale to investigate and understand what the world looks like around us. By breaking it down and rebuilding it, a fictional image, a photograph, is created. With a timeless perspective, our existence and curiosity are made visible to the illusion.